Slovenská komora wellness pracovníkov a masérskych služieb

Poslaním komory je združovať fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa poskytovaním masérskych a wellness služieb a vzdelávaním dospelých v tejto oblasti.  Presadzovať ich spoločné záujmy v súlade s celospoločenskými potrebami. Poskytovať služby a poradenstvo pre všetkých členov komory, ktorí potrebujú pomoc. Vykonávať kontrolnú činnosť na základe podnetov. Zabezpečovať skúšky o odbornej spôsobilosti  na základe zákona č. 315/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Profesionalita

dbať na rast profesionality členov a nimi poskytovaných služieb a prispievať k zvyšovaniu kvality v tejto oblasti.

Spolupráca

predkladať návrhy a spolupracovať so štátnymi orgánmi pri príprave a uplatňovaní legislatívnych, organizačných a finančných opatrení.

Vzdelávanie

podporovať tvorbu nových aktuálnych vzdelávacích programov a ich kompatibilitu so zahraničnými štandardami

Slovenská komora masérov robí skúšky odbornej spôsobilosti v dvoch mestách – Vrútkach a Košiciach. Musíte si vybrať mesto, kde chcete skušku absolvovať, a poslať žiadosť do prislušnej pobočky komory.

Na skúšku odbornej spôsobilosti sa môžete prihlásiť podanim elektronickej žiadosti a elektronicky tiež doložiť kópie dokumentov potrebných na skúšku. Pokiaľ sa prihlásite elektronicky my  Vám max do dvoch pracovných dní potvrdíme Váš termín. Po našom potvrdení, je potrebné všetky dokumenty poslať aj poštou – NIE DOPORUČNE !!! na príslušnú pobočku, ktorú ste si vybrali na skúšku. 

Ak  Vám nevyhovuje elektronické prihlásenie,  výplnenú príhlášku spolu s kópiami dokladov potrebných na skúšku, nám môžete zaslať poštou, ale v tom prípade Vám neviem zaručiť Vami vybraný termín z dôvodu elektronických prihlášok. 

Najlepšie je zabukovať si termín elektronicky  aby ste ho mali istý.  

 

Čestní členovia komory

Členstvo

Ako sa stať členom Komory?

Členstvo v komore je dobrovoľné. Členom Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov sa môže stať wellness pracovník, ktorý požiada o zápis do zoznamu členov.

Budete silnejší:

Komora má silné slovo pri obhajovaní práv a záujmov wellness pracovníkov a masérov na Slovensku. Pokiaľ budete mať problém obráťte sa na nás a spolu skúsime vyriešiť to čo Vás trápi.

Pravidelné aktuálne informácie:

Neustále sa snažíme Vás informovať o aktuálnych novinkách, informáciách a všetkom novom ohľadom zákonov a všetkého čo patrí k práci maséra

Pomôžeme Vám so vzdelávaním:

Ako členovia si môžete nárokovať zľavu na vzdelávacích aktivitách organizovaných, alebo spoluorganizovaných komorou (napríklad Kongres masérov a iné).

Registrácia

Ako sa registrovať?

Komora zapíše wellness pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia a požadovaných dokladov a vydá potvrdenie o registrácii, v ktorom je uvedený dátum registrácie a pridelené registračné číslo, pod ktorým bude wellness pracovník vedený v registri wellness pracovníkov. Registračné číslo sa používa ako variabilný symbol pri rôznych platbách v komore, pri vzdelávacích aktivitách a pri každej komunikácii s komorou.